Kadromuz

kadromuz


Hizmet ve ürün kalitesinin çalışanların kalitesine bağlı olduğunu kabul etmiş bir grup olarak aşağıdaki ilkeleri benimsemiş adaylar ile çalışmayı hedefler, işe alım süreçlerimizi bu bilinçle yönetiriz:


Tüm faaliyetlerde, ilişkilerde, yasalara ve etik kurallara bağlı kalmak; dürüst ve açık davranarak verilen sözleri tutmak; güvenilirlik, tutarlılık erdemlerinde öncü ve örnek olmak..

DÜRÜSTLÜK, GÜVENİLİRLİK, SORUMLULUK

Kurumsal yönetim, iş geliştirme ve proje yönetimi konularında güçlü bir yapı ve sisteme sahip olarak yurt içi ve yurt dışı inşaat sektöründe önder olmak..

LİDERLİK

Sektördeki ve teknolojideki değişiklikleri, gelişmeleri takip etmek; sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme prensiplerini esas alarak yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesini desteklemek ve şirketin ilerlemesini sağlamak..

YENİLİKÇİLİK, YARATICILIK ve DEĞİŞİME AÇIKLIK

Ürün ve hizmetleri evrensel standartlarda, planlanan zaman, kalite ve maliyetlerde sunmak; belirlenen hedeflere ölçülebilir, izlenebilir parametreler yoluyla iş sonuçlarıyla ilişkilendirerek ulaşmak..

KALİTE VE SONUÇ ODAKLILIK

Tüm faaliyetlerde proaktif davranarak fırsatları başarıya dönüştürmek; verimli, kaynakların etkin kullanıldığı, karlı bir şirket olmak..

VERİMLİLİK ve ETKİNLİK

Demokratik yönetim tarzını benimseyerek çalışanların yönetim ve karar süreçlerine etkin ve yetkin katılımını sağlamak; bu yaklaşım sonucu kararlarda açıklık ve uygulamada şeffaflık sağlamak..

ŞEFFAFLIK

Müşterilerini varlık nedeni olarak görmek, onlara katma değerli ve kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyeti sağlamak; çalışanlarının gurur duyduğu ve geleceğe güvenle baktığı bir kurum olmak..

ÇALIŞAN VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Belirlenen ortak hedef ve değerler doğrultusunda, bir bütünün içerisinde, sorumluluklarının bilincinde, uyumlu, paylaşımcı, uzlaşmacı ve daima ülke ve şirket menfaatlerini gözeterek çalışmak..

EKİP ÇALIŞMASI

Sosyal ve çevre sorumluluklarının bilincinde proaktif bir kuruluş olarak faaliyetlerinden toplumu yararlandırmak ve bilinçlendirmek..

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!