Yatırımlar

yatirimlar


SNK ‘nın ana yatırım stratejisi Türk şirketlerine yatırım yapmak ve yatırım yapılan şirketlerin Türkiye içi ve dışındaki büyümelerine destek olmaktır. Bununla beraber, ikincil bir yatırım teması olarak, Türk şirketlerinin yurt dışındaki yatırımlarına doğrudan yatırımın yapıldığı ülkede ortak olmayı da hedeflemekteyiz.

Ortaklığımızın yatırım yapılan şirketin değer yaratma süreçlerine önemli seviyede katkıda bulunacağı durumları tercih ederiz. Yatırım yaptığımız şirketlerin günlük işleyişlerinde rol almamakla beraber, şirket yönetim takımlarına büyümenin yönetilmesi ve uygun yapıda finanse edilmesi, şirket alımları, kurumsal yönetim ilkelerinin ve uluslararası en iyi uygulamaların tesisi, uzun vadede değer artıracak şirket konumlandırması için stratejilerin oluşturulması ve uygun zamanda yaratılan değerin en iyi şekilde ortaya çıkarılması gibi stratejik konularda destek veririz.

Stratejimiz temelinde istisnai yönetim takımları veya şirket sahiplerine iş planlarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli sermaye ve diğer kaynakları sağlayarak değer yaratmak amacıyla ortaklıklar oluşturmak olarak özetlenebilir. Her yatırım fırsatı kendine has nitelikler taşıdığından, yatırımlarımız değişik şekiller olabilmektedir.

Hızlı karar verme yetimiz ve Türkiye’de iş yapma tecrübemiz, bizi çok kademeli karar mekanizmalarına sahip yatırım şirketlerinden farklı kılan unsurlardır ve yatırım yaptığımız şirketler açısından önemli bir rekabet avantajı oluştururlar.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!