Yönetim Politikamız

yonetim


KALİTE – ÇEVRE – SAĞLIK VE GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

• Şirketimiz tüm çalışma faaliyetlerinin ÇEVRE, SAĞLIK, GÜVENLİK VE DİĞER YASAL MEVZUAT şartlarını sağlaması kadar, müşterilerin gereksinim ve beklentilerini de en yüksek düzeyde karşılamayı ve bugüne kadar edindiği saygınlığı koruma ve yükseltmeyi ilke olarak kabul etmektedir.


• Bu ilkeyi sürekli olarak gerçekleştirmek için, ürün standartlarının öngördüğü özelliklerin üzerinde hedeflediği KALİTE’yi üretme ve KALİTE’nin sürekliliğini sağlamayı zorunlu olarak görmektedir.


• Ürün ve hizmetlerini müşteriye bizzat sunan şirketimiz, ürün ve hizmet kalitesinin yanında insan sağlığı ve çevre ile ilgili yaşam kalitesini de sağlama ve yükseltmeyi tam müşteri memnuniyeti için hedef görmekte ve bu hedefe ulaşmak için,KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Yönetim Sistemlerinin etkinliğinin SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ile arttırılacağını taahhüt etmektedir.


• Şirketimiz, KALİTE’nin, ÇEVRE DUYARLILIĞI’nın, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ etkinliğinin ve verimliliğinin tüm çalışanların katılımı ile arttırılacağını ve bu amaçla EĞİTİMİN vazgeçilmez bir unsur olduğunu kabul etmektedir. Ayrıca tüm ilgili tarafların bu konularda bilinçlendirilmesini sağlamaktadır.


• Şirketimiz, topluma karşı duyduğu sorumluluk bilincinin ve uygarlığının bir gereği olarak, tüm doğal alıcı ortamlarla ilgili olarak KİRLENMENİN ÖNLENMESİ, atıkların azaltılması ve mümkün olduğunca ekonomiye geri kazandırılması, doğal kaynak ve enerjinin tasarruflu kullanılmasını görev kabul etmektedir.


• Ürün hizmet ve çalışma faaliyetlerinde, KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ etkinliğinin sürekli yükseltilmesi için güncel teknolojiyi takip etmeyi ve uygulamayı gerekli görmektedir.


• Şirketimiz çalışanlarının ve çalışma faaliyetleri sırasındaki ilgili tarafların sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak, belirlenmiş olan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİNE UYGUN ÖNLEMLER alır ve sıfır kaza hedefine yaklaşmayı taahhüt eder.


• Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza KALİTE’li eserler ve yaşanacak, TEMİZ BİR ÇEVRE bırakmak hepimizin görevidir…

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!