Blog

ZEMİN ETÜDÜ

İnşaat Yapılan Yerin Zemin Etüdü

İnşaat yapım aşamalarının en önemli aşamalarından biri zemin etüdüdür. Zemin etüdünün yapılmadığı inşaat projelerinde sorunların çıkma olasılığı fazladır. Zemin etüdünün amacı binanın zeminle uyumunu sağlamak için yapılan çalışmalardır. Ülkemizde zemin etüdünü jeoloji mühendisleri yapmaktadır. Deneyimli personellerin yaptığı çalışmalar sonucunda zemin etüdü raporunun çıkarılması sonucu gerekli önlemler alınır.

Zemin Etüdünün Yapılmaması Durumunda Olabilecek Sorunlar

Zemin etüdünün yapılmaması durumunda inşaatın temeli yerin zemin yapısına uymayabilir. Bu durum söz konusu olduğu taktirde zeminde kaymalar, binada çatlamalar meydana gelebilir. Zemin için etüt yapılmasının önemli olmasının nedeni uyumsuz zeminlerde zeminin çökmesi ve binanın yıkılması sonucu can ve mal kayıplarıyla sonuçlanabilmesidir. Ülkemizin jeolojik yapısı düşünüldüğünde deprem kuşağında olunması sebebiyle zemin etüdünün yapılması gerekliliği bakımından şarttır.

Zemin Etüdü Nasıl Yapılır?

İnşaat yapmak için gerekli temelin oturacağı zeminde aranan şartlar mevcuttur. Bu şartların oluşturulması veya zeminde olup olmadığını anlamak için jeoloji mühendisleri çeşitli yöntemlerle zemin etüdü yaparlar. Bu yöntemler; manyetik yöntem, sismik çalışmalar, radyoaktivite, gravite, elektriksel yöntem ve Elektromanyetik yöntemlerle zemin etüdü yapılabilmektedir. Genel olarak ise bu yöntemler arasından sismik yöntem ve elektrik propeksiyon yöntemleri sıklıkla kullanılmaktadır.

Zemin etüdü yapılırken öncelikle sismik kayma dalgasının ve sıkışma dalga parametrelerinin saptanması gerekmektedir. Zeminin sınıflandırılması, depremin oluşması durumunda gelebilecek yatay yüklere karşı zeminin durumunu, yer altı su seviyesinin belirlenmesi gibi durumların araştırılması ile zemin raporu oluşturulur.

Zeminin tam olarak oturması istenmektedir. Sonradan oluşacak zemin oturmaları binanın yıkılmasına sebebiyet verebilmektedir. Zemin etüdü çalışmaları için öncelikle inşaat yapılacak arsanın incelenmesi gerekmektedir. İncelemeler sonucunda arsanın hangi jeolojik özelliklere sahip olduğu saptanır. Daha sonra zemin üzerinde sondaj kuyularının açılması ve sondaja başlanılması gerekmektedir. Sondaj sayesinde zeminin katmanları belirlenir. Zemin içerisinde bulunan dolgunun kalınlığı, zeminin profili, yer altı suyunun seviyesi gibi bilgilerin öğrenilmesi için gerekli örnekler alınır.

Bu örneklerin incelenmesi sonucunda zemin hakkında bilgiler alınmış olur. Daha sonra yer altı radarı ile yer altındaki yapılar belirlenir ve incelenir. Bu sayede olası çökmeler hesaplanır. Bu bilgiler raporlanır ve zemin etüdü sonlandırılır. Yapılan zemin etüdünün ardından proje planlamaya gönderilir ve gerekli ise destek önlemleri alınır.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!