Blog

Sanayi Tesislerinde Çıkan Yangınlar


Sanayi tesislerinde üretim aşamasının en büyük tehlikelerinden biri yangınlardır. Yangınlar zaman zaman çevresel ve ekonomik zararlara, ciddi mal kayıplarına daha da önemlisi can kayıplarına yol açabilmektedir. Türkiye’de de son yıllarda sanayi tesislerinde ortaya çıkan yangınlar ciddi bir artış gösterdi. Türkiye’de başta İstanbul ve İzmir olmak üzere çeşitli illerde ki sanayi tesislerinde yangınlar yaşandı. Son bir yıl içerisinde 182 fabrikada yangın çıktı ya da patlama gerçekleşti.

Sanayi Yangınlarının Nedenleri

Yangınlardan korunmak için gerekli önlemlerin alınmamış olması sanayi tesislerindeki yangınların en yaygın olan nedenidir. İşçilerin ve çalışanların gerekli önlemler konusunda bilgisiz olması bu önlemlerin alınması kadar önemlidir. Gerekli önlemler alınmış olsa daha bu önlemlerin zamanla kontrolü gereklidir. Gerekli kontrollerin yapılmaması veya ihmali de yangınların nedenlerinden biridir. Bütün önlemlerin alındığı bütün kontrollerin yapıldığı bir tesis dahi yangın ile karşı karşıya kalabilir. İş kazaları, dikkatsizlik ve sabotaj bütün ihmallere karşın yangın çıkarabilmektedir.

Alınabilecek Önlemler

Sanayi tesislerinde çıkan yangınlar diğer yangınlara kıyasla çok daha tehlikelidir ve kolaylıkla söndürülemez yangınlardır bunun nedeni sanayi tesislerinde bulunan maddelerdir. Makine yağı, benzin ve başka yanıcı maddeler kolaylıkla tutuşabilir ve sürekli yangını büyütür. Böyle bir yangın ile karşı karşıya kalmamak için alınabilecek önlemler vardır.

  • Yapılarda kolay tutuşmayan hatta yanmaz yapı malzemeleri kullanılmalı
  • Yangından kaçabilmek adına oluşturulmuş çıkış yolları olmalı
  • Ateşleyici ve yanıcı maddelerin ayrı ayrı yerlerde saklanmalı ve depolanmalı
  • Kesinlikle yangın alarm ve söndürme sistemleri kurulmalı ve her daim çalışır durumda bulundurulmalı
  • Çalışanlara eğitimler verilmeli, sık sık tatbikatlar yapılmalı
  • Yangına müdahale edilebilecek çeşitli alet ve teçhizatı hazırda bulundurmalıdır.

Yangın Sırasında ve Sonrasında Neler Yapılmalıdır?

Zaman sanayi tesislerinde çıkan yangınların aleyhine işler. Bu yüzden gerekli teçhizat hazır olmalıdır. Böyle bir yangına acil müdahale edilmesi bu teçhizatlarına ve müdahale edecek ekibin hazırda olmasına bağlıdır. İsçilerin tahliyesi de en az söndürme işlemleri kadar önemlidir. İlk olarak işçiler tahliye edilmelidir daha sonra söndürme işlemi yapılır ve yangının tekrar ortaya çıkmaması için soğutma işlemleri yapılmalıdır.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!