Blog

Hükümetin İnşaat Sektörünü Desteklemesi


Devletlerin en önemli görevlerinden biri de insanlarının barınma ihtiyacını karşılamaktır. Bunun sonucunda hükumet eliyle inşaatlar yapılabilirken aynı şekilde bireysel veya özel firmalar tarafından da yapılabilir. Genel olarak bu işleri özelleştirerek inşaat firmalarını destekleyerek veya onlara vergi ve malzeme konusunda maddi yardımlar edip barınma ihtiyacını karşılamasını bekler.

  Bu durumda inşaat firmaları devlet adına evler yapar ve satar bundan kazanç elde edip devlete vergi ödeyerek bu işleri halletmiş olur. Bu işlerin sonucunda hem devlet görevini yapmış olur hem inşaat firmaları kazanç elde etmiş olur hem de halk barınma ihtiyacını gidermiş olur.

 Hükumetlerin Sektöre Destekleri Hangi Yollarla Geçekleşir?

  Hükumet kendi görevini yapması karşılığında inşaat firmalarına kaynak ve malzemeyi daha ucuza satarak inşaat için arsaları imara açarak veya vergi muafiyetleri uygulayarak destek olur. Bu yardımlar karşılığında sektör de halkın barınma ihtiyacını karşılar ve devletin görevini yerine getirmesini sağlamış olur. Herkesin kazançlı çıktığı bu koşullarda devlet fiyat tarifesini elinde tutarak firmaların hak etmedikleri parayı halktan talep etmesini engellemiş olur.

  Hükumetin sektöre destekleri sayesinde gelişen firmalar daha sonra hükumet adına yapılacak anıt, belediye binası veya diğer yapıların yapımında devlete indirimler uygulayarak bazen de hediye olarak yaparak devlete olan borcuna karşılık vermiş olur. Karşılıklı olarak yapılan bu işlemler sonucunda devlet acil durumlarda yine inşaat sektörüne destek olmak için bekler çünkü inşaat sektörü felaketlere karşı da devlete yardım edebilecek bir sektördür. 

 Acil Durumlarda Yapılan Destek

  Acil durumlarda devlet işleri hızlandırmak ve acil olarak kontrolü sağlamak amacıyla inşaat sektörüne desteği arttırır. Bu acil durumlardan bazıları seçim önceleri halka kendini tanıtmak ve oy toplamak isteyen siyasi partiler park, alışveriş merkezi, kütüphane gibi yapıları yaptırmak için inşaat sektörüne ihtiyaç duyar. Ayrıca deprem bölgesinde buluna yerlerin yeniden yapılandırılması için hükumet inşaat sektörüne maddi ve manevi destek sunmaktadır.

  Bu tip yerlerde hükumetin desteği,izni ve isteği üzerine kentsel dönüşümler yapılmakta yapılar depreme dayanıklı ve daha düzenli yapılmaktadır. Hükumet çarpık kentleşmeyi engellemek ve şehir yapılanmasının düzenli olabilmesi için kontrolü altında olan inşaat sektörüne destek vererek şehirleri planlar.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!