Blog

İnşaatlar İçin En Doğru Adres

Gelişen yörelerde, illerde veya ilçelerde vazgeçilmez bir sektördür. Göç alan her yerleşim alanı inşaat sektörüne bağlılığından kaçınılamaz. Bununla birlikte o yöreyi de gelişime götürecektir.

 İnşaat sektörünün çevresine katkısı

  Çevresindeki esnafın gelişimine katkıda bulunan bir sektör olan inşaat, yöredeki diğer faaliyetlerin de ilerlemesine katkıda bulunacaktır. Bu yöreler için doğru bir gelişme hareketidir. İnşaatla birlikte gelecek istihdamı arttıracaktır. Gelen her işçinin mutlaka yiyecek, giyecek ve barınma gibi ihtiyaçlarını gidermesi demek, çevre halkının gelirinin artması demektir. 

  İnşaatların gelişmesi demek ekonomik olarak diğer sektörleri de doğrudan ilgilendirdiği için kalkınmayı hızlandıracaktır. Yörenin gelişimi için doğru bir yatırım olacaktır. Sadece bina site olarak düşünmek yeterli olmaz. Bunun yanında İş merkezleri, pasajlar, İş hanları, alışveriş merkezleri gibi sıralanabilir. Daha fazla yatırım daha fazla insan daha fazla kaynak ve gelir demektir. İnşaat sektörü bu yüzden gelişmişlikle doğru orantılıdır.

 Bir de bu sektörün sorunlarını ele alalım

  Tabi bunun yanı sıra inşaatların artması yeni iş merkezlerinin yapımı her zaman iyi bir şeyi mi ifade eder diye sorarsanız; orası muamma diyebilirim. Sürekli gelişime açık bir yerin göç alması kaçınılmaz olduğu için beraberinde bazı sıkıntılar doğurabilir. Toplu yaşam alanları artacağından nüfus yoğunluğu olacaktır. 

  Adres değişikliği yapmak zorunda olan insanların bu yörede hayata tutunma aşamaları başlayacaktır. Nüfus artışıyla birlikte gelen çevre kirliliği de boy gösterecektir. Nüfus arttığı için insanların birbiriyle bağları azalacaktır. Her toplumdan ve kültürden gelen nüfusun etkileşimi mutlaka karmaşalara yol açacaktır. Aynı site içinde oturan şahıslar birbirlerini tanımayıp yabancı gibi yaşamaya devam edeceklerdir. 

  İnşaat sektörünün, bahsettiğim bu beraberinde getirdiği gelişimler ve sorunlar arasında bir çizgi kurmak zordur. Bu, sektörün ilerlediği yörelerde değişiklik gösterebilir. Bu yüzden sektör için en doğru adres yapılacak yatırımla yörenin doğru bir orantı içinde olmasıdır. Yanlış yörelere yapılan yatırımlar ölü yatırım değerlendirilip ilerleme kaydedememiştir.

  Çevremizde illaki gördüğümüz örnekleri de vardır. Büyük şehirlere yapılan alışveriş merkezlerinin bir tanesini İç Anadolu’nun bir köyünde olduğunu düşünürsek, işte ölü bir yatırımdır. Doğru coğrafya kullanımı, doğru sektöre atılan adım, yatırımcı için de yöre içinde her zaman pozitif sonuçlar doğuracaktır.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!